ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Γεωργία & την Ύπαιθρο
 

Το μάθημα εστιάζεται γύρω από το περιεχόμενο και τη διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισης του αγροτικού χώρου. Εξετάζεται λεπτομερώς το θεωρητικό υπόβαθρο της Αγροτικής Πολιτικής, με τη χρήση βασικών εννοιών της οικονομικής της ευημερίας και αναλύονται τα εναλλακτικά μέτρα πολιτικής που έχουν στόχο τη στήριξη των τιμών και των εισοδημάτων στη γεωργία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον πολυλειτουργικό χαρακτήρα της σύγχρονης γεωργίας και τη συμβολή της στην αειφόρο ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υπαίθρου. Η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου εξετάζεται ως συνισταμένη: της πολιτικής για τις αγορές των γεωργικών προϊόντων (ΚΑΠ - Α΄ Πυλώνας), της γεωργικής διαρθρωτικής πολιτικής (ΚΑΠ - Β΄ Πυλώνας), της περιφερειακής πολιτικής και των πρόσφατων εξελίξεων στο διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα κατά την Δ΄ προγραμματική περίοδο (2007-2013). Τέλος, εξετάζεται κριτικά το νέο πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη σε συνάρτηση με τη νέα διεθνή συναίνεση για τις αγροτικές πολιτικές και την ‘αλλαγή παραδείγματος’ στη γεωργία και τον αγροτικό χώρο.


Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες: 3
Διδακτική περίοδος: Εαρινή
Διδάσκοντες:
Δημήτριος Δαμιανός
Παύλος Καρανικόλας

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών