ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Τοπική Ανάπτυξη
 

Θεωρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης: Περιφερειακή πολιτική. Έννοια της τοπικής ανάπτυξης. Έννοια περιφερειακής ανάπτυξης, δείκτες μέτρησής της. Ερμηνείες της άνισης γεωγραφικής ανάπτυξης, θεωρίες: αυτό-εξισορρόπησης/ ανάπτυξης και ανισορροπίας / υπανάπτυξης. Η Xωρική Υπόσταση των Παραγωγικών Δραστηριοτήτων: Μηχανισμοί που καθορίζουν τη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Μεταφορές Επικοινωνίες: Η απόσταση ως "τριβή". Μείωση ροών πληθυσμού, εμπορευμάτων και πληροφορίας με την απόσταση. Εξέλιξη των συστημάτων μεταφοράς, τάση εκμηδένισης της απόστασης. Η Έννοια της Υπαίθρου: Μεταβολές στην έννοια της υπαίθρου. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις για την ύπαιθρο. Εμπειρικοί ορισμοί της υπαίθρου. Σχέσεις πόλης – υπαίθρου και οι μεταβολές της στη διάρκεια του χρόνου. Πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Πληθυσμός: Σύνθεση και δομή του πληθυσμού. Αίτια της κατανομής των ανθρώπων στο χώρο, μεταβολές του πληθυσμού. Ο ρόλος της μετανάστευσης. Οργάνωση του Δικτύου των Οικισμών: Λειτουργίες των οικισμών και σχέσεις μεταξύ τους. Ιεράρχηση και ταξινόμηση των οικισμών. ών.


Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Διδακτικές μονάδες: 3
Διδακτική περίοδος: Εαρινή
Διδάσκοντες:

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών