ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Επιχειρηματικότητα στην Υπαιθρο
 

Το μάθημα Επιχειρηματικότητα στην Ύπαιθρο παρουσιάζει αναλυτικά τον ρόλο της επιχειρηματικότητας στην οικονομία και την ανάπτυξη της υπαίθρου, και εξετάζει την οργάνωση και λειτουργία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση με την ανάπτυξη ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το μάθημα αποτελείται από τις εξής 12 ενότητες: 1. Επιχειρηματικότητα ως διαδικασία (ρίσκο, δημιουργικότητα, οργάνωση) 2. Αναγνωρίζοντας επιχειρηματικές Ευκαιρίες (ιδέες-ευκαιρίες-επιχειρηματικές ευκαιρίες) 3. Ο ρόλος των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη της υπαίθρου (θεσμικό πλαίσιο, πολιτικές) 4. Οργάνωση & Διαχείριση Πόρων (Στρατηγική Ανάλυση Περιβάλλοντος – Συγκριτικό & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα) 5. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Ηγεσία, Στελέχωση, Παρακίνηση) 6. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Μελέτη Περίπτωσης) 7. Διοίκηση Έργων – Προϋπολογισμός, Χρονοδιαγράμματα, Στόχοι 8. Διοίκηση Έργων – (Μελέτη Περίπτωσης - χρήση ειδικού λογισμικού MS Project) 9. Επιχειρηματικό Σχέδιο 10. Παρουσίαση Επιχειρηματικών Σχεδίων 11. Παρουσίαση Επιχειρηματικών Σχεδίων 12. Παρουσίαση μελετών περιπτώσεων .


Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Διδακτικές μονάδες: 3
Διδακτική περίοδος: Εαρινή
Διδάσκοντες:

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών