ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης & Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας
 

Περιεχόμενα μαθήματος Α. Περιγραφική Στατιστική Μέτρηση κεντρικής τάσης και διακύμανσης, Μέτρηση Ασσυμετρίας, Συσχέτιση μεταβλητών, Πινακοειδής Διασταυρώσεις (Cross-Tabs), Δημιουργία και επεξεργασία γραφημάτων. Β. Έλεγχοι Υποθέσεων Εισαγωγικές έννοιες, έλεγχος υπόθεσης Μέσου, Σφάλματα τύπου I και II. Μονοκατάληκτα και δικατάληκτα κριτήρια ελέγχου υποθέσεων, Έλεγχος διαφοράς δύο μέσων, Έλεγχος διαφοράς δύο ποσοστών, Έλεγχος διαφοράς δύο διακυμάνσεων, Έλεγχος ανεξαρτησίας ιδιοτήτων. Γ. Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) Εισαγωγικές έννοιες, Ανάλυση διακύμανσης Μονής Κατεύθυνσης (One-Way ANOVA), Ανάλυση διακύμανσης Διπλής Κατεύθυνσης (Two-Way ANOVA), Ανάλυση Συνδιακύμανσης (ANCOVA), Πολλαπλή Ανάλυση Διακύμανσης MANOVA), Χρήση Ψευδομεταβλητών. Δ. Το Υπόδειγμα Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. Οι ιδιότητες των εκτιμητών και της ευθείας παλινδρόμησης. Ο συντελεστής προσδιορισμού και ο συντελεστής συσχέτισης. Έλεγχοι υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης για τους συντελεστές του πληθυσμού. Εφαρμογές με χρήση οικονομετρικού πακέτου για υπολογιστές. Ε. Το Υπόδειγμα της Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης. Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. Ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού και ο διορθωμένος συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού. Έλεγχοι υποθέσεων. Εξειδίκευση του υποδείγματος. Ψευδομεταβλητές. Εφαρμογές με χρήση οικονομετρικού πακέτου για υπολογιστές.


Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Διδακτικές μονάδες: 3
Διδακτική περίοδος: Εαρινή
Διδάσκοντες:
Ευστάθιος Κλωνάρης
Παναγιώτης Λαζαρίδης

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών