ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Οικονομική των Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 

Στο μάθημα των Οικονομικών των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος επιδιώκεται η εισαγωγή των φοιτητών στις οικονομικές αρχές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι βασικές θεματικές ενότητες που καλύπτονται στην διάρκεια των μαθημάτων είναι: 1) Οικονομία & περιβάλλον, οικονομικές αρχές και μοντέλα για την διαχείριση των φυσικών πόρων, ανανεώσιμοι και μη φυσικοί πόροι. 2) Εξωτερικές οικονομίες, οικονομική αποτελεσματικότητα και αποτυχία της αγοράς, πολιτικές για την ενσωμάτωση των εξωτερικών οικονομιών. 3) Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών αγαθών, εισαγωγή στις σχετικές μεθόδους. 4) Οικονομική ανάλυση των μέτρων πολιτικής για περιβαλλοντική διαχείριση. 5) Ορισμοί, ερμηνείες και «σχολές» της Αειφορικής Ανάπτυξης,

Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Διδακτικές μονάδες: 3
Διδακτική περίοδος: Εαρινή
Διδάσκοντες:
Αθανάσιος Καμπάς

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών