ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Περιβάλλον και Αγροτική Ανάπτυξη
 

Το μάθημα Περιβάλλον και Αγροτική Ανάπτυξη έχει στόχο να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις γνώσεις που θα τους καταστήσουν ικανούς να αναλύουν και να κατανοούν τις σχέσεις μεταξύ αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Η οργάνωσή του μαθήματος ακολουθεί μια διαδρομή που ξεκινά με αναφορές στους μηχανισμούς γένεσης των βλαβών γεωργικής προέλευσης στο περιβάλλον, συνεχίζει με τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισής τους και καταλήγει με τον προβληματισμό γύρω από τα θέματα της αειφόρου γεωργικής ανάπτυξης και την ανάδειξη των θετικών ρόλων των γεωργικών δραστηριοτήτων στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Τα διδασκόμενα θέματα είναι: 1. Εισαγωγικά (Η ανάδυση της έννοιας του "περιβάλλοντος" στον 20ο αιώνα, Γεωργική δραστηριότητα: ιδιαιτερότητες και προοπτικές, Γενικά χαρακτηριστικά των σχέσεων γεωργίας και περιβάλλοντος) 2. Το πρόβλημα της ρύπανσης των υδατικών συστημάτων στις γεωργικές ζώνες και η αντιμετώπισή του (Βασικά στοιχεία για την κατανόηση του προβλήματος της ρύπανσης των νερών από τις γεωργικές δραστηριότητες, Η ευρωπαϊκή πολιτική για το νερό) 3. Η αγροπεριβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. 4. Οι προσδιορισμοί της γεωργίας 5. Η δυναμική ανάπτυξης και η ενσωμάτωση του περιβάλλοντος 6. Η πολιτική προστασίας της γεωργικής γης (Η συρρίκνωση της γεωργικής γης, Χωροταξία και γεωργία) 7. Επίκαιρα θέματα συζήτησης για τις σχέσεις αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος .


Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες: 3
Διδακτική περίοδος: Φθινοπωρινή
Διδάσκοντες:
Νικόλαος Μπεόπουλος

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών