ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Αγροτουρισμός και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
 

Τουρισμός - εννοιολογικό πλαίσιο και οικονομική σημασία. Βασικές έννοιες, το κύκλωμα της τουριστικής αγοράς, το τουριστικό προϊόν. Διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου, οικονομική σημασία και διεθνείς τάσεις. Από το μαζικό στο βιώσιμο τουρισμό. Επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία, την κοινωνία, τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα. Η αμφισβήτηση του προτύπου του οργανωμένου μαζικού τουρισμού, νέα καταναλωτικά πρότυπα τουριστών. Θεωρητική προσέγγιση, αρχές και έννοια του βιώσιμου τουρισμού.

Εναλλακτικός τουρισμός, αγροτικός τουρισμός, αγροτουρισμός και ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Εννοιολογικές οριοθετήσεις, η μεταβαλλόμενη εικόνα της υπαίθρου ως χώρου τουρισμού και αναψυχής, ο ρόλος του αγροτουρισμού στην αγροτική ανάπτυξη, διασύνδεση με την τοπική παραγωγή και τον πολιτισμό. Χαρακτηριστικά της ζήτησης αγροτουριστικών προϊόντων, διαχείριση της ποιότητας, προδιαγραφές ποιότητας και πιστοποίηση. Η έμφυλη διάσταση στον αγροτουρισμό – ρόλος του φύλου. Η πολιτική για τον αγροτουρισμό, θεσμικό πλαίσιο, φορείς.

Σχεδιασμός αγροτουριστικών δράσεων, θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογή.

Οργάνωση/διοίκηση μικρών επιχειρήσεων αγροτουριστικού ενδιαφέροντος και χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ αγροτουριστικών επιχειρήσεων. Στρατηγικές μάρκετινγκ αγροτουριστικού προϊόντος.

Μελέτες περιπτώσεων από Ελλάδα και Ευρωπαϊκό χώρο.


Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Διδακτικές μονάδες: 3
Διδακτική περίοδος: Φθινοπωρινή
Διδάσκοντες:
Ισαβέλλα Γιδαράκου
Αλέξανδρος Κουτσούρης

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών