ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Επικοινωνία & Καινοτομία στην Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη
 

Περιεχόμενο Καινοτομία και αειφόρος αγροτική ανάπτυξη. Η ανάδυση και διάδοση των καινοτομιών (μοντέλο της μεταφοράς τεχνολογίας, αλληλεπιδραστικές - συστημικές προσεγγίσεις). Η επικοινωνιακή διαδικασία: μηχανισμοί και στρατηγικές. Μεθοδολογία επικοινωνιακών παρεμβάσεων (αναγνώριση ομάδων συμφερόντων και επικοινωνιακού περιβάλλοντος – στρατηγική και στόχοι επικοινωνίας - σχεδιασμός και έλεγχος μηνυμάτων – μέθοδοι, τεχνικές και μέσα - παρακολούθηση και αξιολόγηση). Διαδικασίες συμμετοχικής ανάπτυξης (κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, εμψύχωση, ενδυνάμωση - οικοδόμηση ικανοτήτων, συμμετοχικές τεχνικές, διευθέτηση συγκρούσεων). Ρόλοι και δεξιότητες του συμβούλου ανάπτυξης. Το ζήτημα της ανάπτυξης ηγεσίας. Εκπαίδευση & Κατάρτιση: μορφές και στρατηγικές, σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. .


Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Διδακτικές μονάδες: 3
Διδακτική περίοδος: Φθινοπωρινή
Διδάσκοντες:
Λεωνίδας Καζακόπουλος
Αλέξανδρος Κουτσούρης

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών