ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Μέθοδοι & Τεχνικές Εμπειρικής Έρευνας
 

1.Εισαγωγή στην ερευνητική διαδικασία-επιστημολογία και θεωρητικές προσεγγίσεις. 2. Καθορισμός ερευνητικών ερωτημάτων και επιλογή-διαμόρφωση του ερευνητικού προβλήματος, σχεδιασμός της εμπειρικής έρευνας. 3. Η δειγματοληπτική έρευνα: μέθοδοι δειγματοληψίας και συλλογής στοιχείων. 4. Ερευνητική μεθοδολογία με σύγκριση των πλεονεκτημάτων / μειονεκτημάτων των διαφόρων μεθόδων συλλογής δεδομένων. 5. Μέθοδοι έρευνας – ποσοτικές προσεγγίσεις. 6. Μέθοδοι έρευνας – ποιοτικές προσεγγίσεις. 7. Τύποι δεδομένων, επεξεργασία και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, ερμηνεία και παρουσίαση δεδομένων και συγκεκριμένων ερευνητικών παραδειγμάτων. 8. Το ερευνητικό δημοσίευμα..


Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες: 3
Διδακτική περίοδος: Εαρινή
Διδάσκοντες:
Λεωνίδας Καζακόπουλος
Χαράλαμπος Κασίμης

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών