ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Η Οργάνωση
 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» (Master - PhD) Συνεργαζόμενα τμήματα
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στο Π.Μ.Σ. Συμμετέχουν και συμπράττουν επιστήμονες που προέρχονται από πολλούς συνεργαζόμενους επιστημονικούς χώρους: οι διδάσκοντες προέρχονται από (α) το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ και (β) τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Χαροκόπειο και το Northampton University (UK). Παράλληλα συμπράττουν με διαλέξεις/σεμινάρια επιφανείς Καθηγητές Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, στελέχη Διεθνών Οργανισμών (FAO, OECD), καθώς και στελέχη αναπτυξιακών φορέων της χώρας (Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών, Αρχές Διαχείρισης του Υπουργείου Γεωργίας, Περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Τοπική Αυτοδιοίκηση). Η συνεργασία και συνέργια του επιστημονικού αυτού δυναμικού που προέρχεται από διάφορους χώρους συμβάλλει στη διεύρυνση του προβληματισμού και της οπτικής των προβλημάτων του αγροτικού χώρου, καθώς και στη σύνδεση των φοιτητών με τον παραγωγικό χώρο και την αγορά εργασίας.

Αρμόδια συλλογικά όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία του προγράμματος είναι:

  • σε επίπεδο Ιδρύματος
  • η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης και
  • η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
  • σε επίπεδο Προγράμματος:
  • η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ (Σ.Ε).

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών