ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Παροχές - Δίδακτρα
 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται τις παροχές που προσφέρονται και σε προπτυχιακό επίπεδο, δηλαδή δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χρήση του κλειστού γυμναστηρίου κλπ.

Επιπλέον παρέχονται τα εξής:

  • Υποτροφίες: Με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Προγράμματος μεταπτυχιακών Σπουδών, για έναν αριθμό φοιτητών προβλέπονται υποτροφίες. Οι προϋποθέσεις, ο αριθμός και το ύψος τους καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Συντονιστική Επιτροπή. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοσή τους. Οι φοιτητές που λαμβάνουν υποτροφία από άλλο φορέα δεν δικαιούνται υποτροφία από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  • Βιβλιοθήκη: στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί βιβλιοθήκη σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμένη με οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.
  • Εργαστήριο Πληροφορικής: χώροι του Εργαστηρίου Πληροφορικής, το οποίο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα δίκτυα μικροϋπολογιστών και λοιπά συστήματα, βρίσκονται στη διάθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.
  • Αίθουσα Η/Υ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης: στους μεταπτυχιακούς φοιτητές προσφέρεται πρόσβαση στην εξοπλισμένη με 20 ηλεκτρονικούς υπολογιστές αίθουσα και δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο, χρήσης λογισμικού (π.χ. Microsoft Office, SPSS 14.0) και λεξικών, αποθήκευσης και εκτύπωσης αρχείων, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό υλικό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.

Δίδακτρα
Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, εγγράφονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων και καταβάλλουν το ποσό των διδάκτρων σε δύο δόσεις, στην αρχή του 1ου και 2ου ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.


Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών