ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Το προφίλ των σπουδαστών
 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» (MSc - PhD)Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε φορείς της κεντρικής διοίκησης και κυρίως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στους φορείς και υπηρεσίες που εποπτεύονται από αυτό (ΕΘΙΑΓΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Διαχειριστική Αρχή κ.α.) στο έργο της χάραξης και υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου.

Επίσης οι απόφοιτοι του προγράμματς θα μπορούν να προσφέρουν σε φορείς ιδιωτικού χαρακτήρα (Αναπτυξιακές Εταιρείες, Οργανισμούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Εταιρείες Συμβούλων Ανάπτυξης κ.λ.π), υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ως σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης και αξιολόγησης προγραμμάτων, στη διαχείριση προγραμμάτων και έργων, στην ανάλυση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.α.

Δείτε τον κατάλογο με τα στοιχεία των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) »

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών