ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών
Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Επίκουρος Καθηγητής, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
12
Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών