ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Καμπάς Αθανάσιος
 

Ο Αθανάσιος Καμπάς είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων και διδάκτορας του University Newcastle upon Tyne (UK). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην ανάλυση και σχεδίαση περιβαλλοντικής πολιτικής και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Έχει την ευθύνη του μαθήματος των «Οικονομικών του Περιβάλλοντος & των Φυσικών Πόρων». Το ερευνητικό έργο του κ. Καμπά είναι δημοσιευμένο στα επιστημονικά περιοδικά: Journal of Environmental Management, Journal of Environmental Planning and Management, Economics Bulletin, European Journal of Operational Research, Environmental and Resource Economics, Ecological Economics, Environment and Planning C and Agricultural Economics Review.

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διδάσκει το μάθημα «Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος» (7ο Εξάμηνο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο) και σε συνδιδασκαλία το μάθημα «Αγροτική Οικονομία και Πολιτική» (4ο Εξάμηνο). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην ανάλυση και σχεδίαση περιβαλλοντικής πολιτικής με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.


Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών