ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Οι Απόφοιτοι
Στην ιστοσελίδα αυτή έχει αναρτηθεί συγκεντρωτικός κατάλογος που περιέχει πληροφορίες γενικού χαρακτήρα για τους αποφοίτους του προγράμματος. Αναμένεται έως το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου να έχουν προστεθεί στον κατάλογο αυτόν και οι φοιτητές του αμέσως επομένου ακαδημαϊκού έτους όταν θα έχουν ολοκληρώσει την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής τους εργασίας
Δεν βρέθηκαν εγγραφές στη βάση δεδομένων!
Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών