ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Γιδαράκου Ισαβέλλα
 

Η κα Ισαβέλλα Γιδαράκου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από την Α.Γ.Σ.Α. Διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Συγκριτική Γεωργία I, Συγκριτική Γεωργία ΙΙ, Φύλο, Ισότητα Eυκαιριών και Αγροτικός Χώρος. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδάσκει το μάθημα Αγροτουρισμός και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και ζητήματα της διάστασης του φύλου στην αγροτική ανάπτυξη σε αντίστοιχη ενότητα του μαθήματος Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Η ερευνητική της δραστηριότητα και το δημοσιευμένο έργο της εστιάζονται κυρίως σε θέματα αγροτικών συστημάτων, αγροτικού τουρισμού, απασχόλησης στον αγροτικό χώρο, κοινωνικού φύλου και ρόλου του στην οικονομία του αγροτικού χώρου. ΄Εχει συμμετάσχει ως επιστημονική υπεύθυνη και ως μέλος ερευνητικών ομάδων σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα. .


Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών