ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Δαμιανός Δημήτριος
 

Ο κ. Δημήτριος Ι. Δαμιανός πραγματοποίησε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και απέκτησε πτυχίο Bachelor από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Rhode Island (1970) και πτυχίο Master και Ph.D από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Virginia (1972, 1975 αντίστοιχα). Κατά το 1979 του χορηγήθηκε υποτροφία Fulbright για μεταδιδακτορική έρευνα στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της California – Berkeley. Οι τομείς ειδίκευσής του είναι η Αγροτική Οικονομία και η Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος.

Εργάσθηκε στη Διεύθυνση Μελετών της Αγροτικής Τράπεζας και από το 1986 έως το 2003 ήταν μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2003 ανήκει στο Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε επί σειρά ετών ειδικός σύμβουλος στα Υπουργεία Γεωργίας, Εθνικής Οικονομίας και στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με αρμοδιότητα τα θέματα ανάπτυξης της υπαίθρου. Κατά το 1994 είχε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας.

Έχει λάβει μέρος, ως εθνικός εκπρόσωπος σε επιστημονικές ομάδες εργασίας ανωτάτων λειτουργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και στον Οργανισμό Γεωργίας και Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως επιστημονικός υπεύθυνος εργαστηρίου έρευνας. Υπήρξε κριτής άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και αξιολογητής κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια.


Βαθμίδα: Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
E mail: d.damianos@aua.gr
Διδασκόμενα μαθήματα:
Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Γεωργία & την Ύπαιθρο

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών