ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Ζωγραφάκης Σταύρος
 
Ο κ. Ζωγραφάκης Σταύρος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα εφαρμοσμένα μακροοικονομικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας, στην κατασκευή πινάκων κοινωνικής λογιστικής, στην διανομή του εισοδήματος με έμφαση στην ανισότητα και τη φτώχεια, σε θέματα που άπτονται της οικονομικής πτυχής της μετανάστευσης, σε θέματα τιμών και τέλος σε θέματα διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, ως σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικού αποκλεισμού και τέλος ως σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. Διδάσκει Θεωρία και Πολιτικές Διεθνούς Εμπορίου, Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Οικονομία.
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
E mail: stazog@aua.gr
Διδασκόμενα μαθήματα:
Ειδικά θέματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Οικονομικής Πολιτικής

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών