ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Σερεμέτης Δημήτριος
 
Ο Δρ. Δημήτριος Σερεμέτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομικής. Ο Δρ. Δημήτριος Σερεμέτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομικής.
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
E mail: dser@aegean.gr
Διδασκόμενα μαθήματα:
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική στην Αγροτική Οικονομία

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών