ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Καζακόπουλος Λεωνίδας
 

Ο Λεωνίδας Καζακόπουλος είναι Καθηγητής, πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατά την τρέχουσα περίοδο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον κατά το παρελθόν εστιάσθηκε σε θέματα γεωργικού εκσυγχρονισμού και αγροτικής ανάπτυξης, ενώ πιο πρόσφατα επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα αγροτικής νεολαίας, φύλου και μετανάστευσης. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας, μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αγροτικής Κοινωνιολογίας, επιστημονικός υπεύθυνος σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, συντονιστής ευρωπαϊκού προγράμματος FAIR3, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια είναι και Εθνικός Ανταποκριτής της χώρας στον Οργανισμό Oικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Co- operative Reserch Programmme on Biological Resource Management for Sustainable Agriculture Systems. Στο παρελθόν έχει εργασθεί στη Βουλγαρία, Ουγγαρία και τη Δημοκρατία της Γεωργίας σε προγράμματα σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη και τη γεωργία. Πρόσφατη από κοινού συγγραφική δουλειά περιλαμβάνει : Tracking empowerment and participation of young women farmers in Grecce( Elsevier, 2008). Επιχειρηματικότητα Γυναικών Όψεις Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης (Gutenberg 2005).


Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών