ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Απονομή Διδακτορικού διπλώματος
 

Η απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος πρέπει να γίνει μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον διετίας, εφόσον ο υποψήφιος διδάκτορας κατέχει σχετικό Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης, και δεν μπορεί να ξεπερνά την πενταετία, από τον ορισμό του θέματος.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών απονέμει:

  • Στους Γεωπόνους κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ισότιμου διπλώματος, διδακτορικό τίτλο των Γεωπονικών Επιστημών.
  • Στους πτυχιούχους μη γεωπόνους κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ισότιμου διπλώματος τον διδακτορικό τίτλο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών